Fordele

Bedre engageret børnepasser fordi, vi skal selv finde vores børn. Ingen positiv omtale dermed ingen børn.  

Mindre smitte risiko pga. samme børnegruppe hver dag.

I forhold til en kommunal dagplejer er her mere ro, der kommer ikke skiftende gæstebørn og forældre ind af døren der skal tilgodeses.

Ingen legestue hvor børnene skal forholde sig til mange andre børn

Ingen forringelser pga. nedskæringer.

Her er forældres meninger og gode råd ok, da det her er et fælles projekt.

Stor fleksibilitet. Sammen finder vi ud af det. Alle kan have brug for ekstra hjælp en dag, også os, sammen hjælper vi hinanden. Det er fordelen ved det private.

Der er ingen gæstepleje, det giver tryggere børn, for ved vores ferier og fridage vil børnene blive passet hos deres kendte familiemedlemmer.

Ingen af vores børn bliver "kastet" rundt blandt andre børnepassere.

I forhold til vuggestue er her også mere ro, da børnene kun skal forholde sig til os som pasningspersoner.

Som privat børnepasser er vi ikke underlagt et fast skema, der er ingen ting vi absolut skal. Det giver rum og tid til at tilgodese hvert enkelt barn og tilrettelægge dagen ud efter den samlede børnegruppes behov. Men vi har dog en handlingsplan for, hvad børnene og vi arbejder henimod. 

Mulighed for anderledes ture/udflugter.

I har mulighed for at blive skrevet på venteliste allerede når i bliver gravide.

I kan møde os, før I tager en beslutning. Gerne flere gange. vi har stor forståelse for, hvis I har behov for at se omgivelserne og os flere gange inden beslutningen tages det er jo Jeres guldklump det drejer sig om.

Ferie og fridage vil blive varslet i god tid så i har en mulighed for at finde anden pasning de dage.

Birgit Sørensen      Tlf: 27589041    

Dorthe Skovlund   Tlf: 28401431       Mail: skovlund25@gmail.com