Udmeldelse

Opsigelse, fra begge sider, skal ske med to måneders varsel, inden d. 1. i en md. og er gældende fra den første to måneder frem.

Alle meddelelser til kommunen vedr.; opstart, ændringer af tider/løn, opsigelse. SKAL være skriftlige med forældrenes og børnepassers underskrift, dagplejeren har de aktuelle sedler liggende.

Ved børnehavestart opsiges pladsen automatisk.

Birgit Sørensen      Tlf: 27589041    

Dorthe Skovlund   Tlf: 28401431       Mail: skovlund25@gmail.com