Priser

Der kan passes børn over kommunegrænserne således at tilskuddet kommer fra ens egen kommune og tilsynet fra Assens kommune. 

Der ydes søskende rabat og tilskud, men ikke økonomisk friplads. 

Vi opkræver et depositumsbeløb på 3000 kr. som indbetales i forbindelse med at vi underskriver kontrakt. Dette beløb modregnes ved første indbetaling.

Prisen for en fuldtidsplads inkl. feriepenge er 7700* kr. 

- der betales alle 12 mdr. 

Tilskud fra Assens kommunen er 5.708* kr.

Egenbetalingen pr. mdr. bliver altså 1992* kr.

Betalingen skal stå senest den 27 i måneden på vores konto (vi er forudbetalt). Alle 12 mdr. også ved ferie og sygdom. 

I får tilskuddet indbetalt den sidste bankdag i måneden på jeres nem-konto.(I er forudbetalt)

Pris reguleres hver d. 1/1 (ikke nødvendigvis hvert år) man får besked i god tid, hvis lønnen reguleres. Vi giver selv kommunen besked om det, så i får det rigtige tilskud tilbage. 

 * = gældende for år jan./2022

Prisen er incl. bleer.

Birgit Sørensen      Tlf: 27589041    

Dorthe Skovlund   Tlf: 28401431       Mail: skovlund25@gmail.com