Praktisk info

En privat Børnepasser og hjemmet er godkendt af kommunen. Der bliver tilsyn af hjemmet og af børnene og deres trivsel. Der bliver indhentet straffe og børneattest på alle voksne i husstanden.

Vi bestemmer som privat børnepasser selv dagsordenen. 

Ved sygdom eller ferie er det forældrenes ansvar at finde anden pasning.

Forældre skal selv søge om tilskud på kommunens hjemmeside og sammen udfylder vi en kontrakt der vedrører nogle praktiske ting angående pasningen. 

I kan som i det kommunale få søskenderabat, men ikke friplads.

I skal sørge for at jeres barn er dækket af jeres ansvars/ulykkesforsikring. Så jeres barn, er dækket, hvis barnet falder og slår sig i vores hjem, i haven eller andre steder.

Kommunen anviser ikke børn til de private.

En privat børnepasser betaler selv for sit udstyr, kost og evt. udflugter.

For at vi kan planlægge dagen bedst muligt, SKAL jeres barn være hos os senest kl. 9:00. 
Er barnet ikke kommet, har vi ret til at forlade huset, og der vil ikke blive pasning for barnet den dag. Ved man barnet kommer senere en dag, meddeles dette gerne dagen før. 

Give besked, hvis andre henter Jeres barn. Giv besked ved sygdom. Husk at give info. Om ændringer f.eks. nyt telefon nr. mm.

Sørg for at vores plejeaftaler og kontrakter bliver overholdt. Hent barnet i god tid så der er tid til at snakke om hvordan dagen er gået.

Tavshedspligt

Vi har tavshedspligt angående børnene og jeres familie, både private ting og persondata, men Vi har også skærpet underretningspligt efter lov om social service, vedrørende omsorgssvigt, misbrug og overgreb.

 

Birgit Sørensen      Tlf: 27589041    

Dorthe Skovlund   Tlf: 28401431       Mail: skovlund25@gmail.com